קיר הנצחה - חט״ב

אשקלון 4 על 5 מטר

אנדרטה -בצומת אזור

רוחב 8 מטר, גובה 7 מטר

קיר הנצחה - חטיבת אלון

רעננה

״נווה יאיר״ - כפר סבא
קיר הנצחה - חטיבת אלון

רעננה

קיר הנצחה - חטיבת אלון
״נווה יאיר״ - כפר סבא